Sme špecialisti na požiarnu bezpečnosť Máme riešenie pre každeho z vás

LIKA-BP, a.s. je autorizovaným distribútorom stabilného vysokotlakového vodného hmlového hasiaceho zariadenia HI-FOG® (výrobca spoločnosť Marioff Corporation Oy Fínsko), takisto zabezpečuje projekciu, dodávku, montáž a servis stabilných hasiacich zariadení - sprinklerové SHZdrenčerové SHZpenové SHZ, práškové SHZ, plynové SHZ vlastnej výroby (FK-KOMPLET® a FK-RACK®) a plynové SHZ zahraničnej výroby koncernu TYCO (FM200NOVECINERGENCO2, N2). Zaisťuje ochranu oceľových a betónových konštrukcií nástrekom PERLIFOC, vykonáva aplikácie protipožiarnych upchávok a tesnení v systémoch HILTI, INTUMEX, PROMAT, DUNAMENTI a inštalácie požiarnych a tlakových upchávok v systéme ROXTEC. Outsourcing v oblasti požiarnej ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) zahŕňa okrem vlastnej dozornej činnosti tiež vykonávanie revízií a servisu vecných prostriedkov požiarnej ochrany (hasiacich prístrojov a hydrantov) a servisu vyhradených technických zariadení (tlakových, elektrických, plynových a zdvíhacích ), vrátane predaja osobných ochranných pracovných pomôcok, bezpečnostných fotoluminiscenčných tabuliek apod. 

 

 

S platnosťou od 1. 7. 2018 mení spoločnosť KLIKA-BP Slovakia, s.r.o. svoj názov. Bližšie informácie nájdete v priloženom pdf súbore.

súbor PDF

 

Zjednodušujeme  a zrýchľujeme systém dopytov!

Zjednodušujeme  a zrýchľujeme systém dopytov k vodným stabilným hasiacim zariadeniam. V prípade akéhokoľvek dotazu, dopytu alebo požiadavky na cenovú ponuku, prosím, používajte emailovú adresu dopyty@klika.sk

 

Školiace centrum spoločnosti KLIKA-BP.

V októbri minulého roka sme v sídle spoločnosti v Jihlave otvorili moderné školiace centrum. Sú v ňom nainštalované stabilné hasiace zariadenia, ktoré naša spoločnosť ponúka, dodáva, inštaluje a servisuje. Školiace centrum slúži nielen pre školenia našich zamestnancov, či už existujúcich alebo novo prichádzajúcich, ale aj pre technických a servisných pracovníkov, nákupcov stavebných firiem, projektantov a architektov. Naše odborné školenia na tému SHZ vodné a SHZ plynové sú zaradené v databáze akreditovaných vzdelávacích programov StavEduk ČKAIT. 

 

           

Klika BP | 1993-2013Profesionalita. Zodpovednosť.

FK-KOMPLET

FK-KOMPLET

Stabilné plynové hasiace zariadenie FK-KOMPLET® sme vyvinuli a vyrábame priamo v našej spoločnosti.  Je to samostatné, plne automatické, detekčné a protipožiarne hasiace zariadenie určené do počítačových sál, serverovní, telefónnych ústrední, záložných zdrojov, velínov strojných zariadení, rozvodní, technologických zariadení, rozvádzačov dieselagregátov, motorových priestorov, obrábacích strojov, archívov, múzeí, skladov a podobne . 

viac

FK-RACK

FK-RACK

Plynové hasiace zariadenie FK-RACK® sme vyvinuli a vyrábame priamo v našej spoločnosti.Je to samostatné, plne automatické, detekčné a hasiace zariadenie určené pre 19" a širšie serverové skrine. V zariadení FK-RACK® sú použité všetky typy chemických hasiacich látok vrátane ekologickej alternatívy. Z hľadiska ochrany životného prostredia sa jedná o čisté hasiace prostriedky, schválené príslušnými certifikačnými orgánmi, ktoré spĺňajú základné požiadavky na výrobok. 

viac

Penové shz

Penové shz

Penové systémy fungujú tak, že sa zmieša penový koncentrát s vodou a vzduchom, takže vznikne pena. Tá vytvorí tepelne odolný stabilný povlak na palive, čím oddelí horľavé pary od vzduchu a plameňov. Tieto zariadenia sú využívané v prípadoch, keď sa nedá s dostatočnou účinnosťou použiť na hasenie požiaru samotná voda. Napríklad požiare uhľovodíkov ako benzín, motorová nafta, acetón, alkoholy apod. Pri aplikácii peny dôjde na pokrytie plochy (objemu) požiaru celistvou vrstvou, ktorá zamedzuje prístupu vzdušného kyslíka do zóny horenia. Súčasne s tým sa obmedzuje značne aj znečistenie životného prostredia toxickými látkami zo splodín horenia. 

viac

Systemy s chemickymi hasiacimi látkami

Systemy s chemickymi hasiacimi látkami

K systémom s chemickými hasiacimi látkami patrí Hygood, systém medzinárodne uznávaný, ako overené, spoľahlivé a efektívne protipožiarne riešenie a ochrana hodnotného majetku, procesov a miestností. Zároveň aj ochrana osôb, ktoré v týchto chránených priestoroch pracujú pri dodržaní stanovených podmienok. 

viac