Penové shz

Penové shz

Penové systémy fungujú tak, že sa zmieša penový koncentrát s vodou a vzduchom, takže vznikne pena. Tá vytvorí tepelne odolný stabilný povlak na palive, čím oddelí horľavé pary od vzduchu a plameňov. Tieto zariadenia sú využívané v prípadoch, keď sa nedá s dostatočnou účinnosťou použiť na hasenie požiaru samotná voda. Napríklad požiare uhľovodíkov ako benzín, motorová nafta, acetón, alkoholy apod. Pri aplikácii peny dôjde na pokrytie plochy (objemu) požiaru celistvou vrstvou, ktorá zamedzuje prístupu vzdušného kyslíka do zóny horenia. Súčasne s tým sa obmedzuje značne aj znečistenie životného prostredia toxickými látkami zo splodín horenia. 

Podľa stupňa napenenia rozlišujeme: 

• ťažké peny (číslo napenenie 2-20) 
• stredné peny (číslo napenenie 21-200) 
• ľahké peny (číslo napenenie nad 200) 

Používajú sa zásadne certifikované penidlá, ktoré sú biologicky odbúrateľné, ale napriek tomu je nutné dbať na to, aby sa tieto médiá v nezriedenom stave nedostávali do povrchových vôd. 

Pěna

Ako hasivo je používaná pena, ktorá je hneď po vode druhým najpoužívanejším hasivom. Jedná sa o zmes vody a penidla, do ktorej sa prisáva vzduch. Penidlá sú špeciálne kvapalné koncentráty, ktoré sa pridávajú vo vhodnej koncentrácii do vody (0,4 - 8% obj.). Používajú sa rôzne druhy penidiel: proteínové, fluóroproteinové, syntetické, penidlá tvoriacie vodnú alebo polymérnu vrstvu a pod. 

Výhody

NA STIAHNUTIE 

Leták Penové SHZ- PDF

Použitie

Protipožiarna ochrana: 

• letísk 
• chemických výrob 
• chemických skladov 
• námorných plavidiel 
• ťažobných plošín 
• skladovacích priestorov papiera 
• skladov horľavých kvapalín 
• skladovacích priestorov petrochemických látok 
• elektrární 
• rafinérií 
• skladovacích priestorov pneumatík 

Referencie

• Čepro 
• Slovnaft 
• Insprav Litvínov 
• Gumotex Břeclav 
• Ecorec ČR 
• a mnoho ďalších. 

Servis

Zabezpečujeme: 

• zameranie a prípravu ponuky podľa konkrétnych parametrov 
• vypracovanie projektovej dokumentácie 
• inštaláciu systému, odskúšanie a testovanie 
• uvedenie do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy 
• záručný a pozáručný servis 

Kontakty

Projektový manažér - vodné a penové SHZ

Ing. Aleš Čapek
tel.: +420 606 692 809
email: ales.capek@klika.cz

 

Petr Husák
tel.: +420 606 033 655
email: petr.husak@klika.cz


Produktový a projektový manažér - vodné a penové SHZ

Ing. Aleš Čapek
tel.: +420 606 692 809
email: ales.capek@klika.cz

 

Martin Pitra
tel.: +420 602 340 450
email: martin.pitra@klika.cz

 

Ing. Richard Mihel
tel.: +421 948 296 988
email: richard.mihel@klika.sk

 

Štefan Bondor
tel.: +421 905 310 986
email: stefan.bondor@klika.sk


Produktový a projektový manažér sprinklerových SHZ

Anton Tirita

tel.: +420 606 639 772

email: anton.tirita@klika.cz


Projektový manažér - malé zákazky vodných a penových SHZ

Martin Kárný
tel.: +420 725 503 244
email: martin.karny@klika.cz