CO2

CO2

Systémy CO2 je možné ovládať manuálne alebo automaticky. Automatický systém je vždy konštruovaný s časovým oneskorením a ďalšími bezpečnostnými funkciami, ktoré uľahčia evakuáciu osôb prítomných v chránenom priestore. Vhodný typ automatickej detekcie treba voliť s ohľadom na správnu funkciu zariadenia. Systémy s hasivom CO2 musia byť pravidelne kontrolované. Zaistí sa tak funkcia systému v prípade požiaru. Pre ochranu strojov, tlačiarenských lisov a menších zariadení sa využívajú tzv. lokálne systémy. 

Stratégia ochrany pred požiarom s využitím oxidu uhličitého závisí od charaktere rizika a typu prostredia. Najbežnejšie sa používa ako súčasť záplavových systémov, kde je oxid uhličitý vypúšťaný do uzavretého priestoru, kým neklesne koncentrácia kyslíka na takú hladinu, kedy už nie je možné spaľovanie. 

Vzhľadom k tomu, že oxid uhličitý je ťažší ako vzduch, jeho vysoký účinok spočíva v tom, že vytvorí v nízkej výške hasiaci oblak, ktorý sa rozprestrie po veľmi veľkej ploche a dostane sa aj do skrytých priestorov. Je tiež účinný pri hasení vnútorného a tlejúceho ohňa.

V závislosti od objemu priestoru, ktorý chcete týmto systémom ochrániť, možno oxid uhličitý skladovať v kvapalnom stave vo vysokotlakových fľašiach alebo zmrazený v nádržiach. 

Oxid uhličitý možno vypúšťať aj dlhšiu dobu, najmä vtedy, ak existuje riziko opätovného vznietenia požiaru alebo vytrvalého vnútorného horenia. 

Miestne systémy, kde sú trysky namierené priamo na ohrozené zariadenia, sa používajú predovšetkým pre ochranu strojov a tlačiarenských lisov. Menšie záplavové systémy, v spojení s veľmi rýchlym detekčným systémom, sa používajú tam, kde hrozí riziko explózie. 

Systém je možné ovládať manuálne alebo automaticky. Automatický systém môže byť konštruovaný s časovým oneskorením a ďalšími bezpečnostnými funkciami, ktoré uľahčia evakuáciu pracovníkov. Spôsob detekcie je potrebné zvoliť tak, aby bolo fungovanie systému optimálne bez zbytočného ohrozenia pracovníkov. 

Systémy využívajúce oxid uhličitý treba pravidelne udržiavať a testovať, aby sa zabezpečilo, že systém bude v prípade požiaru fungovať.

CO2

Oxid uhličitý je „čistá“ látka chránící před požárem. Potlačuje oheň, kdy je oxid uhličitý vypouštěn do uzavřeného prostoru, dokud neklesne koncentrace kyslíku na takovou hladinu, kdy již není možné spalování, aniž by při tom došlo k nějakému znečištění nebo poškození zařízení nebo prostředí.

Oxid uhličitý je však toxický, nedýchateľný plyn pre človeka nebezpečný, takže by mal byť používaný veľmi opatrne.

Výhody

NA STIAHNUTIE 

Leták Systémy s chemickými hasiacimi látkami - PDF
Leták HYGOOD - PDF

Použitie

Protipožiarna ochrana: 

• chemických závodov 
• skladovanie horľavých plynov 
• skladovanie horľavých kvapalín 
• výrobní farieb 
• petrochemických závodov 
• rozvodní, trafostaníc 

Referencie

  • Samsung Galanta
  • AV ČR Jenštejn
  • Hyundai Nošovice
  • Čepro Včelná
  • INA Skalica SR

Servis

Servis stabilných hasiacich zariadení je súčasťou nášho portfólia.

Kontakty

Produktový a projektový manažér - plynové SHZ

Bc. Jakub Bulant
tel: +420 724 239 961
email: jakub.bulant@klika.cz

 

Marek Chvojsík
tel: +420 728 964 967
email: marek.chvojsik@klika.cz

 

Marek Doležal
tel.: +420 602 193 652
email: marek.dolezal@klika.cz