FK-KOMPLET

FK-KOMPLET

Stabilné plynové hasiace zariadenie FK-KOMPLET® sme vyvinuli a vyrábame priamo v našej spoločnosti. 

Je to samostatné, plne automatické, detekčné a protipožiarne hasiace zariadenie určené do počítačových sál, serverovní, telefónnych ústrední, záložných zdrojov, velínov strojných zariadení, rozvodní, technologických zariadení, rozvádzačov dieselagregátov, motorových priestorov, obrábacích strojov, archívov, múzeí, skladov a podobne . 

Systém FK-KOMPLET® obsahuje hasiacu látku HFC 236fa (hexafluórpropán) alebo variantne tiež látku HFC 227ea (heptafluórpropán). Tieto látky sú z hľadiska ochrany životného prostredia schválené príslušnými certifikačnými orgánmi. Zároveň spĺňajú základné požiadavky národnej aj európskej legislatívy. 

Funkcie sytému FK-KOMPLET: 

Detekcia (FK-systém) - identifikáciu požiaru zaisťujú dymové, teplotné alebo zábleskové snímače, teplotné káble, prípadne nasávací detekčný systém. Spustenie hasenia - ovládanie nádob s hasivom prostredníctvom ústredne FK-Start®. Jednotlivé nádoby s hasivom sú osadené špeciálnou hlavou s elektromagnetickým ventilom. Hasivo je rozvedené dopravným potrubím. Hasenie požiaru - hasivo sa aplikuje z trysiek priamo do chráneného priestoru. Kotviace prvky sú seizmicky odolné. 

FM 200

Hasivom je bezfarebný plyn bez zápachu. Hasiaci účinok FM200 spočíva v absorpcii tepla z plameňov, je teda z väčšej časti podmienený fyzikálne a z menšej časti chemicky. 

HFC 236 FA

Jedná sa o nevodivé, nekorozívne a nehorľavé hasivo s nulovou hodnotou ODP (tzn. nepoškodzuje ozónovú vrstvu). Je využívané v certifikovaných hasiacich zariadeniach s názvom FK-KOMPLET® vlastnej konštrukcie a výroby.

Výhody

 •  prijateľný pomer ceny a výkonu 
 •  stavebnicový systém umožňuje kombináciu lokálnej a globálnej ochrany 
 •  zásobné nádoby je možné inštalovať priamo do chráneného priestoru 
 •  malé priestorové nároky na umiestnenie systému 
 •  jednoduchá a rýchla inštalácia 

Certifikácia

SHZ FK-KOMPLET® je certifikovaný systém podľa viacerých platných noriem EN 15004, ISO 14520, STN EN 12094 a STN EN 54. Posúdenie zhody výrobku bolo vykonané v zmysle zákona č. 22/1997 Zb. Strojírenským zkušebním ústavem, s. p. 

Systém FK-Stop ® je plne v súlade s národnou legislatívou a legislatívou spoločenstva EÚ a spĺňa požiadavky smerníc Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/95/ES a 2004/108/ES. 

NA SIAHNUTIE

Plynové SHZ FK-KOMPLET - PDF

Použitie

Protipožiarna ochrana:

 •  počítačových sál 
 •  telefónnych ústrední 
 •  záložných zdrojov 
 •  strojných zariadení 
 •  rozvodní 
 •  dieselagregátov a obrábacích strojov 
 •  archívov, múzeí 
 •  skladov 

Referencie

Nainštalovali sme FK-KOMPLET® už v stovkách projektov. Medzi našich zákazníkov patria napríklad:

 •  AGC Flat Glass Czech a.s. 
 •  ČEZ a.s. - Jadrová elektráreň Temelín 
 •  VODAFONE a.s. 
 •  TELIA Sweden 
 •  Letisko Praha s. p. 
 •  Väzenská služba ČR 
 •  UMG Praha 
 •  Česká spořitelna a.s. 
 •  Česká pošta a.s. 
 •  Komerční banka a.s. 
 •  Ministerstvá a objekty štátnej správy 
 •  Hotel HILTON Praha 
 •  KID Digital Park Kavčí Hory Praha 
 •  Gemalto Praha 
 •  Krajský úrad Jihlava 
 •  Nemocnica Jihlava 

Servis

Servis stabilných hasiacich zariadení je súčasťou nášho portfólia. 

Kontakty

Produktový a projektový manažér - plynové SHZ

Bc. Jakub Bulant
tel: +420 724 239 961
email: jakub.bulant@klika.cz

 

Marek Chvojsík
tel: +420 728 964 967
email: marek.chvojsik@klika.cz

 

Marek Doležal
tel.: +420 602 193 652
email: marek.dolezal@klika.cz