FK-RACK

FK-RACK

Plynové hasiace zariadenie FK-RACK® sme vyvinuli a vyrábame priamo v našej spoločnosti.

 Je to samostatné, plne automatické, detekčné a hasiace zariadenie určené pre 19" a širšie serverové skrine. V zariadení FK-RACK® je použité hasivo HFC-236 fa (hexafluórpropán) alebo hasivo HFC227ea (heptafluórpropán). Z hľadiska ochrany životného prostredia sa jedná o čisté hasiace prostriedky, schválené príslušnými certifikačnými orgánmi, ktoré spĺňajú základné požiadavky na výrobok. 

Funkcie sytému FK-RACK:

Zariadenie FK-RACK® sa skladá z vybaveného automatického systému požiarnej detekcie, riadiacej, vyhodnocovacej, komunikačnej a hasiacej jednotky. Väčšie serverové skrine a susedné skriňové jednotky môžu byť samostatne chránené dodatočnými pomocnými zariadeniami FK-RACK® tvorenými iba detekčnými prvkami, komunikačnou a hasiacou jednotkou. Táto jednotka musí byť vždy spojená s riadiacim zariadením FK-RACK®. Pri detekcii požiaru dochádza k aktivácii všetkých zariadení súčasne. Životnosť zariadenia je 10 rokov od roku výroby.

FM 200

Hasivom je bezfarebný plyn bez zápachu. Hasiaci účinok FM200 spočíva v absorpcii tepla z plameňov. Je teda z väčšej časti podmienený fyzikálne a z menšej časti chemicky. 

HFC-236 FA

Jedná sa o nevodivé, nekorozívne a nehorľavé hasivo s nulovou hodnotou ODP (tzn. nepoškodzuje ozónovú vrstvu). Je využívané v certifikovaných hasiacich zariadeniach s názvom FK-KOMPLET® vlastnej konštrukcie a výroby.

Výhody

  •  jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky 
  •  špeciálne vysoko citlivé detektory určené pre rozvádzače 
  •  rýchla reakcia na vzniknutý požiar priamo vnútri chráneného zariadenia 
  •  nepoškodzuje uložené dáta na nosičoch záznamov
  •  použité hasivo je nevodivé a nekorozívne 
  •  možné použitie pre hasenie elektrických zariadení s menovitým napätím do 1000V 

 

Certifikácia

Posúdenie zhody výrobku bolo vykonané v zmysle zákona č. 22/1997 Zb. Strojírenským zkušebním ústavem, s. p. na základe posúdenia zhody boli vydané ES certifikát zhody č. E-31-00999-09 a ES certifikát zhody č. E-31-01000-09. Zariadenie spĺňa požiadavky smerníc Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/95/ES a 2004/108/ES. 

NA STIAHNUTIE 

Leták FK-RACK - PDF

Servis

Servis inštalovaných hasiacich zariadení je súčasťou nášho portfólia. 

Kontakty

Produktový a projektový manažér - plynové SHZ

Bc. Jakub Bulant
tel: +420 724 239 961
email: jakub.bulant@klika.cz

 

Marek Chvojsík
tel: +420 728 964 967
email: marek.chvojsik@klika.cz

 

Marek Doležal
tel.: +420 602 193 652
email: marek.dolezal@klika.cz