Prevádzkové audity

Prevádzkové audity

Vypracujeme pre Vás audit zameraný na činnosti v oblasti BOZP a PO vo Vašej spoločnosti. Na základe výsledkov auditu nájdeme cestu pre komplexné riešenie BOZP a PO. Vykonáme odbornú expertízu, analyzujeme existujúce zabezpečenie BOZP a PO vo väzbe na legislatívu, identifikujeme riziká a ich rozmer (aj finančný). Bezplatne pre Vás vypracujeme cenovú ponuku. Ak dostanete ponuku porovnateľných služieb za nižšiu cenu, informujte nás. 

Sme pripravení Vám vyjsť v ústrety a podmienky spoločne s Vami vylepšiť tak, aby naša ponuka bola pre Vás tá najprijateľnejšia. Ako generálny dodávateľ týchto služieb BOZP a PO zaistíme požadovanú kvalitu a rozsah služieb. Ak sa rozhodnete pre spoluprácu s nami, predpokladáme dlhodobý model spolupráce. Platby rozložíme na vopred dohodnutom časovom horizonte, čo prinesie úspory a potvrdí výhody využitia outsourcingu v oblasti týchto služieb. Z našej činnosti plynie znalosť prostredia Vašej spoločnosti a v nadväznosti na to sa môžeme podieľať aj ako poradcovia pri nových stavbách, inštaláciách a vybaveniach pre Vašu spoločnosť