Projekty elektrickej požiarnej signalizácie

Projekty elektrickej požiarnej signalizácie

Predpokladom funkčného a spoľahlivého systému požiarnej ochrany je taktiež kvalitná príprava projektovej dokumentácie, požiarna bezpečnosť stavieb a projekcia vyhradených požiarnotechnických zariadení. Tieto činnosti vykonávame vlastnými kapacitami. V rámci projekčnej prípravy zabezpečujeme tiež potrebné audity a poradenskú činnosť. Rešpektujeme technologické, priestorové a ekonomické možnosti investorov, dbáme na špecifické požiadavky našich klientov.