Projekty požiarnej bezpečnosti stavieb

Projekty požiarnej bezpečnosti stavieb

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB ZAČÍNA UŽ PRI JEJ PROJEKTOVANÍ. 

Zabezpečenie požiarnej bezpečnosti stavby je jedným z najdôležitejších súčastí pre projekt stavby a jej realizáciu, ako aj pre následné bezpečné užívanie stavieb. Požiarnu bezpečnosť stavieb je teda nutné riešiť už vo fáze projektovej prípravy v rámci všetkých stupňov projektu, realizácie stavieb a ich následného užívania. 

Spoločnosť KLIKA má všetky predpoklady pre komplexné vyriešenie tejto problematiky. Priamou nadväznosťou na požiadavky projektu požiarnobezpečnostného riešenia sme schopní zabezpečiť vypracovanie projektov požiarnotechnických zariadení. Projekty požiarnobezpečnostného riešenia stavieb sú vypracované projektantov s autorizáciou v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb. 

NA STIAHNUTIE

Leták Projekty požiarnej ochrany - PDF

Kontakty


Obchodný riaditeľ

Ing. Jaroslav Drastich, MBA
tel.: +420 724 940 290
email: jaroslav.drastich@klika.cz

 

Obchodní zástupce

Anton Tirita

tel.: +420 606 639 772
email: anton.tirita@klika.cz

 

 

Obchodník – specialista

Lukáš Ságner
tel.: +420 602 302 077
email:lukas.sagner.klika.cz