Projekty stabilných hasiacich zariadení

Projekty stabilných hasiacich zariadení

V rámci projekcie ponúkame aj spracovanie projektov stabilných hasiacich zariadení vrátane: 
• vypracovania požiarnobezpečnostného riešenia stavieb pre všetky stupne projektovej prípravy vrátane prerokovania s príslušným územným odborom HaZZ 
• zabezpečenia autorského dozoru v oblasti požiarnej bezpečnosti pri realizácii stavieb 
• vypracovania projektu požiarnobezpečnostného riešenia pre realizáciu stavby ako podklad úspešnej kolaudácie stavby a jej uvedenia do užívania
• nadväznosti na požiadavky požiarnobezpečnostného riešenia je zabezpečenie vypracovania projektov a následne aj dodávku požiarnotechnických zariadení (EPS, SHZ, SOZ) 
• vypracovania návrhu rozmiestnenia vecných prostriedkov požiarnej ochrany (prenosné hasiace prístroje), rozmiestnenia bezpečnostného a fotoluminiscenčného značenia vrátane následnej dodávky a montáže 

NA STIAHNUTIE 

Leták Projekty požiarnej ochranyPDF