Protipožiarne nátery konštrukcií

Protipožiarne nátery konštrukcií

Napeňujúce (intumiscentné)  nátery sú jednou z možností, ako účinne zabezpečiť ochranu daného podkladu. Nátery obsahujúce retardéry horenia pôsobením tepla vytvárajú napeňovaním expandujúcu vrstvu, ktorá tvorí tepelnú bariéru. 

Keď teplota povrchu náteru dosiahne kritickú teplotu, povrch sa začne topiť a meniť sa na vysokoviskóznu kvapalinu. Súčasne začnú prebiehať reakcie, pri ktorých sa uvoľňujú plyny s nízkou tepelnou vodivosťou. Tieto plyny sú zachytené vo vnútri vysokoviskóznej kvapaliny (tvoria sa bublinky). Výsledkom je expanzia peny náteru, ktorá tvorí zuhoľnatenú ochrannú vrstvu pôsobiacu ako izolačná bariéra medzi ohňom a podkladom. 

Hrúbka speneného náteru je niekoľkonásobne (~ 50 ×) väčšia ako pôvodná hrúbka zaschnutého náteru. Následkom vzniku tejto izolačnej bariéry môžu byť vypeňujúce náterové hmoty zvlášť vhodné na ochranu stavebných a iných konštrukcií. 

Výhody

 •  nízka hmotnosť v porovnaní s inými systémami 
 •  použitie na oceľ, drevo, plastové káblové rozvody 
 •  estetický vzhľad 

 

Nevýhody systému: 

 •  aplikácia musí byť vykonávaná odborne spôsobilou firmou 
 •  je požadovaná kompatibilita so základným aj prípadným krycím náterom 
 •  životnosť je stanovená len odhadom (náter na organickej báze nebude plne funkčný po dobu existencie stavebnej konštrukcie) 
 •  zložitá a nákladná renovácia - mal by byť aplikovaný na dostupné miesta 
 •  aplikácia vo viacerých vrstvách

Použitie

Protipožiarna ochrana: 

 •  oceľových konštrukcií 
 •  betónových konštrukcií 
 •  trapézových plechov 

Servis

Kontroly a servis aplikovaných protipožiarnych náterov sú pre nás samozrejmosťou.

Kontakty


Produktový a projektový manažér - pasívne systémy požiarnej ochrany

Ing. František Rosecký
tel.: +420 606 764 655
email: frantisek.rosecky@klika.cz