Protipožiarne obklady konštrukcií

Protipožiarne obklady konštrukcií

V porovnaní s nátermi a nástrekmi, je voľba doskových obkladov pre protipožiarnu ochranu výhodnejšia čistou a suchou inštaláciou a estetickým prevedením s požadovanými protipožiarnymi vlastnosťami. Medzi hlavné parametre, ktoré sú u tohto typu pasívnej ochrany požadované, patria predovšetkým tepelnoizolačné vlastnosti, stupeň horľavosti a celistvosť dosky pri vyšších teplotách. Dosky sú vyrobené z anorganických alebo organických materiálov, alebo ich kombináciou. Používajú sa predovšetkým dosky vápenno-cementové, sadrokartónové, vermikulitové a na báze minerálnych vlákien. 

 

 

Výhody

• čistá a suchá inštalácia
• požiarna odolnosť (až do 180 min)
• dlhodobo nemenia svoje vlastnosti
• je možné ich dobre esteticky upravovať

Použitie

Protipožiarna ochrana:
• oceľových konštrukcií
• betónových konštrukcií
• drevených konštrukcií
• trapézových plechov

Servis

Kontroly a servis realizovaných protipožiarnych obkladov sú pre nás samozrejmosťou.

Kontakty


Produktový a projektový manažér - pasívne systémy požiarnej ochrany

Ing. František Rosecký
tel.: +420 606 764 655
email: frantisek.rosecky@klika.cz