Servis stabilných hasiacich zariadení (shz)

Servis stabilných hasiacich zariadení (shz)

Vďaka odkúpeniu časti podniku spoločnosti Tyco Fire & Integrated Solutions s.r.o., člena koncernu Tyco, poskytujúci servisné služby a údržbu v oblasti systémov požiarnej ochrany na území Českej republiky, sa spoločnosť KLIKA-BP, a.s. stala najväčšou organizáciou v Českej republike a na Slovensku, poskytujúca komplexné dodávky a servis stabilných hasiacich zariadení. Súčasne bola medzi oboma spoločnosťami uzavretá zmluva o zabezpečovaní záručného servisu a opráv inštalovaných zariadení, na ktoré sa vzťahuje záruka zo strany spoločnosti TYCO a distribútorská zmluva produktov TYCO pre oblasť systémov požiarnej ochrany. 

Technické otázky Vám radi zodpovedia: 

Aleš Famfulík
tel.: +420 602 443 725

tel.: +420 465 422 638 - HOTLINE
email: ales.famfulik@klika.cz

Servis SHZ sprinklerových, penových, drenčerových, systémov FM200, NOVEC 1230, INERGEN, CO2, N2. 
HOTLINE SERVIS: +420 465 422 638 
Servis hasiacich prístrojov, SHZ HI-FOG, FK-KOMPLET, FK-RACK a hydrantov. 
HOTLINE SERVIS: +420 567 304 221 

Peter Kochan 
vedúci strediska servisu SR 
email: peter.kochan@klika.sk
HOTLINE SERVIS: +421 948 162 262

NA STIAHNUTIE 

Leták Servis, revízia, údržba - PDF

Referencie

K našim významným zákazníkom v oblasti poskytovania servisných služieb SHZ patrí napr.: 

• ČEZ a.s. 
• Česká rafinérska a.s. 
• ŠKODA AUTO a.s. mladá Boleslav 
• ŽĎAS a.s. 
• PARAMO a.s. 
• Sokolovská uhelná a.s. 
• Akadémia vied ČR Praha 
• Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod 
• Letisko Náměšť 
• Severočeské doly 
• Ministerstvo zahraničných vecí 
• Pražská teplárenská 
• Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s. 
• Pivovary Staropramen 
• Siemens 
• Cheminvest 
• T-Mobile Czech Republic 
• a mnoho ďalších.