Servis vyhradených požiarnotechnických zariadení (ptz)

Servis vyhradených požiarnotechnických zariadení (ptz)

Vykonávame servis týchto vyhradených druhov požiarnotechnických zariadení: elektrická požiarna signalizácia (EPS), stabilné a polostabilné hasiace zariadenia (SHZ), automatické protivýbuchové zariadenia, zariadenia na odvod tepla a dymu (ZoDT), požiarne klapky a vecné prostriedky požiarnej ochrany (ručné a pojazdné hasiace prístroje, hydranty). 

Služby servisného strediska: 
• stála pohotovostná servisná služba 
• servis na území celej Českej a Slovenskej republiky s dojazdovými časmi podľa zmluvy s používateľom 
• periodické kontroly funkčnosti a skúšky činnosti pri prevádzke jednotlivých typov zariadení v súlade s platnými normami a vyhláškami 
• školenie obsluhy systémov 
• odborné konzultácie u zákazníkov 
• drobné rozšírenia, doplnenia, premiestnenia a úpravy systémov 
• technická pomoc našich inžinierov a technikov pri plánovaní nových investičných zámerov 
• spracovanie štúdií a ďalšej dokumentácie potrebnej na povolenie projektov 
• vykonávanie špeciálnych školení a prezentácií zameraných na funkčné predvádzanie niektorých technológií hasenia 

NA STIAHNUTIE 

Leták Servis, revízia, údržba - PDF