Servis vyhradených technických zariadení (vtz)

Servis vyhradených technických zariadení (vtz)

Vyhradenými technickými zariadeniami sú zariadenia so zvýšenou mierou ohrozenia zdravia a bezpečnosti osôb a majetku, ktoré podliehajú dozoru podľa zákona. Podľa stupňa nebezpečenstva sa vyhradené technické zariadenia zaraďujú do tried, prípadne skupín a stanovuje sa spôsob preverovania odbornej spôsobilosti organizácií, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb ku činnostiam na týchto zariadeniach. 

Našim zákazníkom sme schopní podľa ich požiadaviek zabezpečiť vykonanie servisných činností nasledujúcich vyhradených technických zariadení: 

• elektrických 
• tlakových 
• zdvíhacích 
• plynových 

NA STIAHNUTIE 

Leták Servis, revízia, údržba - PDF