Inergen

Inergen

INERGEN (IG-541) hasí požiare v uzavretých priestoroch tým, že znižuje hladinu kyslíku pod hladinu nutnú k horeniu. INERGEN je zmesou dusíka, argónu a oxidu uhličitého. Táto zmes je určená pre bezpečnú a ekologickú ochranu proti požiaru pomocou plynu. Aby bolo možné použiť jednu batériu fliaš na hasenie vo viacerých priestoroch, možno do systému inštalovať tzv. sekčné ventily. Všetky navrhované systémy sú konštruované a vybavené tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu haseného priestoru počas vypúšťania hasiacej látky.

INERGEN hasí požiare v uzavretých priestoroch tým, že znižuje hladinu kyslíku pod hladinu nutnú k horeniu. U väčšiny horľavých látok stačí, keď je normálna hladina kyslíka 21% znížená približne pod 15%. 

Malé množstvo oxidu uhličitého podporuje absorpciu kyslíka v ľudskom tele, čím chráni osoby, ktoré by sa v prípade požiaru ocitli v uzavretom priestore, pred negatívnym účinkom zníženej hladiny kyslíka. 

Aby bolo možné použiť jednu batériu fliaš na hasenie vo viacerých priestoroch, možno do systému inštalovať tzv. sekčné ventily. Všetky navrhované systémy sú konštruované a vybavené tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu haseného priestoru počas vypúšťania hasiacej látky. 

Úspech INERGENu, jednak ako náhrady za Halón, ale aj ako viacúčelového hasiaceho systému, vychádza zo skutočnosti, že účinne spĺňa všetky ciele moderného systému protipožiarnej ochrany vrátane bezpečnosti osôb, účinnosti hasenia a ochrany okolitého prostredia. 

IG-541

Hasiace médium označované ako IG-541 je zmesou dusíka, argónu a oxidu uhličitého. Plynné hasivo znižuje koncentráciu O2 pod 15% a zastavuje tak chemickú reakciu horenia. 

Výhody

• nedochádza k poškodeniu ozónu 
• nespôsobuje globálne otepľovanie 
• nehromadí sa v atmosfére 
• nepredstavuje žiadne riziko pre pracovníkov 

 

NA STIAHNUTIE

Leták Systémy s chemickými hasiacimi látkami - PDF
Leták HYGOOD - PDF

Použitie

Protipožiarna ochrana: 

• miestností s počítačmi 
• telekomunikačných miestností 
• dozorní a režijných miestností 
• ovládacích skríň 
• spínacích zariadení 
• turbín 
• v oblasti obaľovania práškov 
• archívov 
• múzeí 
• letových simulátorov 
• lokomotív 
• laboratórií 

Referencie

• Česká národní banka 
• Pražská plynárenská 
• Česká pošta 
• Barum Otrokovice 
• AV ČR Praha 
• Continental Frenštát pod Radhoštěm 

a mnoho ďalších 

Servis

Servis stabilných hasiacich zariadení je súčasťou nášho portfólia. 

Kontakty

Produktový a projektový manažér - plynové SHZ

Bc. Jakub Bulant
tel: +420 724 239 961
email: jakub.bulant@klika.cz

 

Marek Chvojsík
tel: +420 728 964 967
email: marek.chvojsik@klika.cz

 

Marek Doležal
tel.: +420 602 193 652
email: marek.dolezal@klika.cz