Systemy s chemickymi hasiacimi látkami

Systemy s chemickymi hasiacimi látkami

K systémom s chemickými hasiacimi látkami patrí Hygood, systém medzinárodne uznávaný, ako overené, spoľahlivé a efektívne protipožiarne riešenie a ochrana hodnotného majetku, procesov a miestností. Zároveň aj ochrana osôb, ktoré v týchto chránených priestoroch pracujú pri dodržaní stanovených podmienok. 

FM200 (HFC227ea)

Elektricky nevodivá látka FM-200 pracuje tak, že výrazne eliminuje teplo z ohňa. Jej jedinečné vlastnosti chemicky zabraňujú opätovnému vznieteniu. Pokiaľ ide o bezpečné použitie, ponúka FM-200 najlepšie riešenie, kde je prvoradá bezpečnosť pracovníkov a kontinuita procesov. (systémy Hygood FM-200 sú schválené u LPCB a UL). Rozhodnutie používať systémy Hygood FM-200 možno podložiť o celý rad kľúčových faktorov: jedná sa teda o chemickú náhradu látky Halon 1301 a činidlo, ktoré sa používa k úspešnej ochrane desiatok tisíc špičkových technologických centier po celom svete. Vo svojej projektovanej koncentrácii FM-200 neznižuje hladinu kyslíka tak, že by nebolo pre ľudí bezpečné v miestnosti zotrvať. Po požiari môže plyn uniknúť prirodzeným vetraním, čo je možné vďaka tomu, že FM-200 nemá žiadne toxické účinky. Zároveň neobsahuje bróm ani chlór a má nulový potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy. Činidlo Hygood FM-200 je uložené vo fľašiach ako kvapalina natlakovaná dusíkom, takže potrebuje málo miesta na uloženie. 

NOVEC 1230

Je kvapalná látka skladovaná pri tlaku 25 bar v oceľových fľašiach. Systém hasenia je založený na princípe kombinácie pohlcovanie tepla a chemické reakcie. Hlavné výhody hasiaceho systému s hasivom Novec 1230: 

• nulové narušenie ozónovej vrstvy GOP 

• rozpad hasiace prostriedky v atmosfére do 5 dní 

• nepatrný vplyv na otepľovanie Zeme GWP 

• bezpečný pre použitie v miestach s trvalou obsluhou 

• minimálne nároky na priestor

CO2

Oxid uhličitý je "čistá" látka chrániaci pred požiarom. Potláča oheň, kedy je oxid uhličitý vypúšťaný do uzavretého priestoru, kým neklesne koncentrácia kyslíka na takú hladinu, kedy už nie je možné spaľovanie, bez toho aby pri tom došlo k nejakému znečistenia alebo poškodenia zariadenia alebo prostredie. 

Oxid uhličitý je však toxický, nedýchateľný plyn pre človeka nebezpečný, takže by mal byť používaný veľmi opatrne.

Výhody

Bezfarebná, bez zápachu, nekontaminujúca plynová protipožiarna ochrana. 

Určený na ochranu dôležitého majetku a technológií bez ich poškodzovania. 

 •  bezpečné použitie v obývaných priestoroch 
 •  osvedčený v mnohých úspešných inštaláciách na celom svete 
 •  kvalita a technická / servisná podpora Hygood 
 •  žiadny výrazný pokles teplôt 

 

NA STIAHNUTIE

Leták Systémy s chemickými hasiacimi látkami - PDF
Leták HYGOOD FM200 - PDF
Leták HYGOOD NOVEC - PDF

Použitie

Systém s hasivom FM200 - protipožiarna ochrana: 

 •  počítačových a dátových centier, serverovní 
 •  dozorných a režijných miestností 
 •  uzavretých priestorov s plynovými turbínami 
 •  telekomunikačných centier 
 •  elektrární, rozvodní 
 •  v oblasti námornej dopravy 
 •  múzeí, archívov a úložísk dát 
 •  ropných / plynových výskumných a ťažobných zariadení na mori


 
Systém s hasivom Novec 1230 - protipožiarna ochrana: 

 •  počítačových a dátových centier, serverovní 
 •  dozorných a režijných miestností 
 •  uzavretých priestorov s plynovými turbínami 
 •  telekomunikačných centier 
 •  elektrární, rozvodní 
 •  v oblasti námornej dopravy 
 •  múzeí, archívov a úložísk dát 
 •  ropných / plynových výskumných a ťažobných zariadení na mori 

Referencie

• AutoCont (FM200) 
• Úrad vlády ČR (FM200) 
• Broker Consulting (FM200) 
• VŠCHT Praha (FM200) 
• MMDC Tempest Žilina (FM200) 
• Kooperativa poisťovňa (NOVEC) 
• MÚ vo Dvore Králové nad Labem (NOVEC) 
• Česká spořitelna (NOVEC) 

a mnoho ďalších.

Servis

Servis stabilných hasiacich zariadení je súčasťou nášho portfólia. 

Kontakty


Produktový a projektový manažér - plynové SHZ

Bc. Jakub Bulant
tel: +420 724 239 961
email: jakub.bulant@klika.cz

 

Marek Chvojsík
tel: +420 728 964 967
email: marek.chvojsik@klika.cz

 

Marek Doležal
tel.: +420 602 193 652
email: marek.dolezal@klika.cz