Drenčerové vodné shz

Drenčerové vodné shz

Používajú sa pre protipožiarne zabezpečenie technológií a objektov, kde je možnosť použitia vody ako hasiaceho média. Určené sú najmä pre hasenie, ochladzovanie, zamedzenie šírenia sálavého tepla, ochladzovanie plášťov budov, oceľových konštrukcií a technologických zariadení. Tvorí ich vodný zdroj, čerpacie zariadenie, potrubná sieť, ovládacie armatúry a hubice. Pri ručnom alebo automatickom spustení sú uvedené do činnosti všetky hubica súčasne, na rozdiel od sprinklerových systémov, kde sa jednotlivé hlavice otvárajú postupne len v mieste požiaru. 

Základným rozdielom medzi drenčerovým zariadením a sprinklerovým zariadením je, že sa pri spúšťaní uvádzajú do činnosti všetky hubice súčasne, zatiaľ čo u sprinklerových zariadení sa jednotlivé hlavice otvárajú postupne. 

Drenčerové vodné zariadenia majú za úlohu zamedziť rozšíreniu požiaru do ďalších požiarnych úsekov a ďalej sú určené na zamedzenie šírenia sálavého tepla a ochladzovanie plášťov budov, oceľových konštrukcií a technologických zariadení. 

K vytváraniu sprchového clonového prúdu sa používajú clonové hubice so špeciálne tvarovaným trieštičom lopatkového tvaru, alebo hubice so štrbinou. 

Drenčerové zariadenie sa skladá z vodného zdroja, čerpacieho zariadenia, potrubnej siete, riadiacich armatúr, poplašného zariadenia a špeciálnych hubíc. 

Drenčerové zariadenia sa používajú predovšetkým pre ochranu káblových objektov, stavebných konštrukcií, technologických zariadení, vonkajších olejových transformátorov a stacionárnych nádrží na skladovanie skvapalnených plynov. 

Výhody

• dlhá životnosť systému 
• rýchla a estetická inštalácia 
• mechanické alebo elektronické spúšťanie hasiacich systémov 
• vysoká prevencia následných škôd v priemyselných výrobách 

 

NA STIAHNUTIE 

Leták Drenčerové SHZ - PDF

Použitie

Protipožiarna ochrana: 

• elektrární 
• rozvodní 
• chemických výrob 
• technologických zariadení 
• rafinérií 
• káblových kanálov 

Referencie

• Čepro Hněvice 
• Priemyselný liehovar Přestanov 
• a mnoho ďalších. 

Servis

Zabezpečujeme: 

• zameranie a prípravu ponuky podľa konkrétnych parametrov 
• vypracovanie projektovej dokumentácie 
• inštaláciu systému, odskúšanie a testovanie 
• uvedenie do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy 
• záručný a pozáručný servis 

Kontakty

Projektový manažér - vodné a penové SHZ

Ing. Aleš Čapek
tel.: +420 606 692 809
email: ales.capek@klika.cz

 

Petr Husák
tel.: +420 606 033 655
email: petr.husak@klika.cz


Produktový a projektový manažér - vodné a penové SHZ

Ing. Aleš Čapek
tel.: +420 606 692 809
email: ales.capek@klika.cz

 

Martin Pitra
tel.: +420 602 340 450
email: martin.pitra@klika.cz

 

Ing. Richard Mihel
tel.: +421 948 296 988
email: richard.mihel@klika.sk

 

Štefan Bondor
tel.: +421 905 310 986
email: stefan.bondor@klika.sk


Produktový a projektový manažér sprinklerových SHZ

Anton Tirita

tel.: +420 606 639 772

email: anton.tirita@klika.cz