Hmlové vodné shz

Hmlové vodné shz

HI-FOG® - hmlové hasiace zariadenie (MHZ - SHZ), v ktorom sa ako hasivo používa čistá voda. Vďaka špeciálne skonštruovaným tryskám je pod vysokým tlakom rozprašovaná vo forme vodnej hmly. HI-FOG® - svetová jednotka medzi systémami na báze vysokotlakovej vodnej hmly. Systém vyrába spoločnosť Marioff Corporation Oy Fínsko a spoločnosť KLIKA-BP, a.s. je autorizovaným distribútorom výrobku na území Českej a Slovenskej republiky. 

Odkaz na našu spoločnosť ako autorizovaného distribútora nájdete aj na oficiálnych stránkach spoločnosti Marioff.

Tryska HI-FOG® s teplocitnou ampulkou 

• systém je až po trysky zavodnený (pohotovostný tlak v potrubnom rozvode je 25 bar) 
• po zvýšení teploty nad určitú teplotu praskne ampulka a dôjde k otvoreniu trysky a k začatiu hasenia 
• na základe poklesu tlaku vplyvom otvorenia jednej alebo viacerých trysiek sa spustí čerpadlová jednotka, ktorá zaistí prevádzkový tlak pre vytvorenie vodnej hmly (140 bar) 
• sekčné ventily dávajú informáciu o hasení v konkrétnej sekcii 

 
Otvorené rozstrekovacie hlavy HI-FOG® 

• systém je zavodnený po elektromagnetické ventily 
• k striekacím hlavám nasleduje suchá vetva 
• veľkosti rozprášenej kvapky od 25 do 200 mikrometrov 
• pri vzniku požiaru a vyhodnotení detekčným systémom dochádza k otvoreniu elektromagnetických ventilov 
• na základe poklesu tlaku sa spúšťa čerpadlová jednotka, ktorá zaistí prevádzkový tlak pre vytvorenie vodnej hmly (140 bar)


Realizácia: 

• zameranie a príprava ponuky podľa konkrétnych parametrov 
• vypracovanie projektovej dokumentácie 
• inštalácia systému, odskúšanie a testovanie 
• uvedenie do prevádzky vrátane zaškolenia obsluhy 
• záručný a pozáručný servis 

 

Výhody

• rýchla aktivácia pomocou detekčného systému alebo tepelne aktivovaných trysiek 
• efektívne hasenie ohňa s minimálnou spotrebou vody (až o 80% nižšia potreba vody ako u klasických sprinklerov) 
• väčšia účinnosť hasenia pri použití menšieho počtu trysiek a vody 
• vysoká ochrana osôb, majetku a ohľaduplnosť k životnému prostrediu 
• dlhá životnosť systému 
• rýchla a estetická inštalácia 
• menšie poškodenie ohňom, dymom a vodou 
• ochladzovanie horúcich plynov a zníženie tvorby dymu 
• udržanie prijateľných podmienok pre zasahujúce jednotky hasičov 
• malé priestorové nároky na strojovňu a potrubné rozvody 
• nepodlieha korózii - všetok materiál je z nerezovej ocele 

NA STIAHNUTIE

Vodné hmlové SHZ HI-FOG - PDF

Použitie

Protipožiarna ochrana: 

• tunelov 
• metra 
• železničných vozňov 
• hotelov, reštaurácií, nemocníc 
• bánk, administratívnych budov 
• múzeí a pamiatkových budov, knižníc 
• garáží, benzínových staníc 
• turbín, strojných zariadení, strojovní 
• skladovacích priestorov 
• lodí, jácht, ťažobných plošín 

Referencie

• Ministerstvo obrany ČR 
• Ministerstvo vnútra ČR 
• Obchodné centrum Zlín 
• Malá vodná elektráreň Meziboří 
• Tepláreň Košice, Slovensko 
• Alro Slovakia

Servis

Servis stabilných hasiacich zariadení je súčasťou nášho portfólia. 

Kontakty

Produktový a projektový manažér vysokotlakových vodných SHZ (HI-FOG)

Ing. Tomáš Polák
tel.: +420 724 866 784
email: tomas.polak@klika.cz