Sprinklerové vodné shz

Sprinklerové vodné shz

Voda predstavuje najstaršie a najrozšírenejšie médium pri hasení požiarov. Tradičné sprinklerové a rozstrekovacie zariadenia sa zameriavajú pri potláčaní požiaru na to, aby odstránila jeden z parametrov požiarov - sálanie tým, že horiacu plochu schladí. V prípade štandardných požiadaviek na vodný hasiaci systém spracujeme projektovú dokumentáciu a zrealizujeme dodávku a montáž klasických sprinklerových hasiacich zariadení - mokrý, suchý, penový a ochladzovací systém, vodné clony, všetko podľa štandardov FM, NFPA 13, ČAP: CEA, CEA / VdS. 

Sprinklerové SHZ je samočinné hasiace zariadenie. Pozostáva z vodného zdroja, čerpacieho zariadenia, potrubných rozvodov, mokrých riadiacich ventilov, poplašného a monitorovacieho zariadenia a rozvádzacieho potrubia so sprinklerovými hlavicami. 

V potrubí medzi ventilovou stanicou a sprinklerovými hlavicami je udržiavaný konštantný tlak vody resp. vzduchu. Sprinklerové SHZ používa na hasenie vodu. Jej prednosťou je veľké merné výparné teplo a merná tepelná kapacita, dostupnosť, nejedovatosť a neutralita. 

Hasenie vodou je založené predovšetkým na intenzívnom ochladzovacom účinku, ktorým sa znižuje teplota hasenej látky pod teplotu vznietenia. To predpokladá, aby kvapky mali dostatočnú kinetickú energiu a prenikli prúdom plynných splodín horenia až na povrch hasenej látky. Sprinklerové SHZ aplikujú vodu vo forme sprchového prúdu. Sprchový prúd predstavuje spektrum kvapiek rôznej veľkosti a zahŕňa všetky formy medzi plným a rozprášeným prúdom. Sprinklerovým hasiacim zariadením je požiar likvidovaný v prvej fáze rozvoja, tj. za relatívne optimálnych podmienok. Výsledkom je vysoká efektívnosť tohto hasiaceho zariadenia.

Výhody

• dlhá životnosť systému 
• rýchla a estetická inštalácia 
• mechanické alebo elektronické spúšťanie hasiacich systémov 
• vysoká prevencia následných škôd v priemyselných výrobách 

NA STIAHNUTIE 

Leták Sprinklerové SHZ - PDF

Použitie

Protipožiarna ochrana: 

• letísk 
• chemických tovární 
• nemocníc 
• hotelov 
• zábavných centier 
• kancelárií 
• osobných lodí 
• petrochemických závodov 
• nádraží 
• škôl 
• nákupných stredísk 
• divadiel 
• skladov 

Referencie

• ŠKODA AUTO Mladá Boleslav
• O-I Manufacturing Nové Sedlo 
• Kaufland Roudnice 
• AZ Tower Brno 
• CPI City Center Olomouc 
• a mnoho ďalších. 
• O-I Manufacturing Nové Sedlo 
• Hasenie transformátora v spoločnosti C-ENERGY BOHEMIA Planá nad Lužnicí 

Servis

Servis stabilných hasiacich zariadení je súčasťou nášho portfólia. 

Kontakty

Projektový manažér - vodné a penové SHZ

Ing. Aleš Čapek
tel.: +420 606 692 809
email: ales.capek@klika.cz

 

Petr Husák
tel.: +420 606 033 655
email: petr.husak@klika.cz


Produktový a projektový manažér - vodné a penové SHZ

Ing. Aleš Čapek
tel.: +420 606 692 809
email: ales.capek@klika.cz

 

Martin Pitra
tel.: +420 602 340 450
email: martin.pitra@klika.cz

 

Ing. Richard Mihel
tel.: +421 948 296 988
email: richard.mihel@klika.sk

 

Štefan Bondor
tel.: +421 905 310 986
email: stefan.bondor@klika.sk


Projektový manažér - malé zákazky vodných a penových SHZ

Ing. Vladimír Pecka
tel.: +420 724 826 906
email: vladimir.pecka@klika.cz


Produktový a projektový manažér sprinklerových SHZ

Anton Tirita

tel.: +420 606 639 772

email: anton.tirita@klika.cz


Projektový manažér - malé zákazky vodných a penových SHZ

Martin Kárný
tel.: +420 725 503 244
email: martin.karny@klika.cz