Ochrana konštrukcií stavieb

Cieľom týchto systémov je udržať teplotu chránených častí pod teplotou ~ 140 ° C (v prípade stien, podláh a elektrických obvodov) alebo ~ 500 ° C, čo je teplota považovaná za kritickú pre konštrukčnú oceľ. Nad touto teplotou je nebezpečenstvo straty pevnosti ocele, vedúca ku kolapsu. Oceľ je nehorľavý anorganický materiál používaný pre svoje fyzikálne a mechanické vlastnosti v stavebníctve ale aj v ďalších odvetviach priemyslu. Zápornou a zároveň nebezpečnou stránkou je jej vysoká tepelná vodivosť. Vplyvom vysokej tepelnej vodivosti dochádza k rýchlej absorpcii tepla a k rýchlejšiemu rastu teploty v porovnaní s ostatnými materiálmi. 

 

Pasívna protipožiarna ochrana je všeobecne aplikovaná na: 

  • konštrukčnú oceľ 
  • zavesené podhľady, stropy 
  • obvodové múry, opláštenie budov atď. 


Pre pasívnu protipožiarnu ochranu sú z veľkej časti používané najmä:

  • vápeno-cementové nebo sádrové nástřiky
  • zpěňovatelné (intumescentní) nátěrové hmoty
  • deskové obklady

Protipožiarny nástrek - PERLIFOC

Protipožiarny nástrek - PERLIFOC

PERLIFOC® je jemnozrnná omietka určená na zvýšenie požiarnej odolnosti vnútorných oceľových, betónových a drevených konštrukcií a VZT potrubia. Jej účelom je zachovať stabilitu a nosnosť konštrukčných stavebných prvkov až do doby uhasenia požiaru alebo evakuácie objektu. Omietka PERLIFOC® je určená pre aplikáciu v interiéroch. Povrch nástreku PERLIFOC® je hrubý, ale je povrch v prípade potreby vyhladiť a následne farebne upraviť alebo obložiť interiérovými prvkami.

viac

Protipožiarne obklady konštrukcií

Protipožiarne obklady konštrukcií

V porovnaní s nátermi a nástrekmi, je voľba doskových obkladov pre protipožiarnu ochranu výhodnejšia čistou a suchou inštaláciou a estetickým prevedením s požadovanými protipožiarnymi vlastnosťami. Medzi hlavné parametre, ktoré sú u tohto typu pasívnej ochrany požadované, patria predovšetkým tepelnoizolačné vlastnosti, stupeň horľavosti a celistvosť dosky pri vyšších teplotách. Dosky sú vyrobené z anorganických alebo organických materiálov, alebo ich kombináciou. Používajú sa predovšetkým dosky vápenno-cementové, sadrokartónové, vermikulitové a na báze minerálnych vlákien. 

viac

Protipožiarne nátery konštrukcií

Protipožiarne nátery konštrukcií

Napeňujúce (intumiscentné)  nátery sú jednou z možností, ako účinne zabezpečiť ochranu daného podkladu. Nátery obsahujúce retardéry horenia pôsobením tepla vytvárajú napeňovaním expandujúcu vrstvu, ktorá tvorí tepelnú bariéru. 

viac

PASÍVNE POŽIARNE SYSTÉMY

Pasívna protipožiarna ochrana je termín používaný pre jednotlivé časti budovy, ktoré zaisťujú adekvátnu protipožiarnu ochranu. Pasívna požiarna ochrana spočíva vo zvýšení požiarnej odolnosti nosných oceľových, betónových, drevených a VZT konštrukcií, stavieb a v inštalácii protipožiarneho utesnenia technologických prestupov. Jedná sa o povrchovú ochranu formou protipožiarnych náterov, obkladov a nástrekov a taktiež o protipožiarne utesnenia technologických prestupov jednotlivých požiarnych úsekov stavby. Vykonávame návrhy, dodávky, inštalácie a revízie protipožiarnej ochrany oceľových, betónových a drevených konštrukcií systémami Perlifoc, Promat, Grena, Rigips a Knauf a požiarnych upchávok od výrobcov HILTI, INTUMEX, DUNAMENTI a PROMAT.