Vodné stabilné hasiace zariadenie (SHZ)

Voda představuje nejstarší a nejrozšířenější médium při hašení požárů. Tradiční sprinklerová SHZ a rozstřikovací zařízení se zaměřují při potlačování požáru na to, aby odstranila jeden z parametrů požárů – žár tím, že hořící plochu zchladí. V případě standardních požadavků na vodní SHZ zpracujeme projektovou dokumentaci a zrealizujeme dodávku a montáž klasických sprinklerových hasicích zařízení – mokrý, suchý, pěnový a ochlazovací systém či vodní clony. Zpracujeme rovněž projektovou dokumentaci a zrealizujeme dodávku a montáž mlhového SHZ HI-FOG®.

Hmlové vodné shz

Hmlové vodné shz

HI-FOG® - hmlové hasiace zariadenie (MHZ - SHZ), v ktorom sa ako hasivo používa čistá voda. Vďaka špeciálne skonštruovaným tryskám je pod vysokým tlakom rozprašovaná vo forme vodnej hmly. HI-FOG® - svetová jednotka medzi systémami na báze vysokotlakovej vodnej hmly. Systém vyrába spoločnosť Marioff Corporation Oy Fínsko a spoločnosť KLIKA-BP, a.s. je autorizovaným distribútorom výrobku na území Českej a Slovenskej republiky.  Odkaz na našu spoločnosť ako autorizovaného distribútora nájdete aj na oficiálnych stránkach spoločnosti Marioff.

viac

Sprinklerové vodné shz

Sprinklerové vodné shz

Voda predstavuje najstaršie a najrozšírenejšie médium pri hasení požiarov. Tradičné sprinklerové a rozstrekovacie zariadenia sa zameriavajú pri potláčaní požiaru na to, aby odstránila jeden z parametrov požiarov - sálanie tým, že horiacu plochu schladí. V prípade štandardných požiadaviek na vodný hasiaci systém spracujeme projektovú dokumentáciu a zrealizujeme dodávku a montáž klasických sprinklerových hasiacich zariadení - mokrý, suchý, penový a ochladzovací systém, vodné clony, všetko podľa štandardov FM, NFPA 13, ČAP: CEA, CEA / VdS. 

viac

Drenčerové vodné shz

Drenčerové vodné shz

Používajú sa pre protipožiarne zabezpečenie technológií a objektov, kde je možnosť použitia vody ako hasiaceho média. Určené sú najmä pre hasenie, ochladzovanie, zamedzenie šírenia sálavého tepla, ochladzovanie plášťov budov, oceľových konštrukcií a technologických zariadení. Tvorí ich vodný zdroj, čerpacie zariadenie, potrubná sieť, ovládacie armatúry a hubice. Pri ručnom alebo automatickom spustení sú uvedené do činnosti všetky hubica súčasne, na rozdiel od sprinklerových systémov, kde sa jednotlivé hlavice otvárajú postupne len v mieste požiaru. 

viac

Penové shz

Penové shz

Penové systémy fungujú tak, že sa zmieša penový koncentrát s vodou a vzduchom, takže vznikne pena. Tá vytvorí tepelne odolný stabilný povlak na palive, čím oddelí horľavé pary od vzduchu a plameňov. Tieto zariadenia sú využívané v prípadoch, keď sa nedá s dostatočnou účinnosťou použiť na hasenie požiaru samotná voda. Napríklad požiare uhľovodíkov ako benzín, motorová nafta, acetón, alkoholy apod. Pri aplikácii peny dôjde na pokrytie plochy (objemu) požiaru celistvou vrstvou, ktorá zamedzuje prístupu vzdušného kyslíka do zóny horenia. Súčasne s tým sa obmedzuje značne aj znečistenie životného prostredia toxickými látkami zo splodín horenia. 

viac

AKTÍVNE POŽIARNA SYSTÉMY 

Stabilné hasiace zariadenie (SHZ) zaisťujú vysokú účinnosť hasenia v prípade vzniku požiaru. 

Ako hasiace médium sa používa voda (nízko-stredo-vysokotlakové systémy) a pena.