Spoločnosť KLIKA-BP

Pobočka společnosti Klika-BP v Jihlavě

Spoločnosť KLIKA-BP, a.s. bola založená vo februári 1999 v Jihlave, jako KLIKA-BP, s.r.o.. Jej zámerom bolo pokračovať v začatej práci konateľa spoločnosti pána Františka Kliky, ktorý od roku 1993 pôsobil ako živnostník v odbore požiarnej ochrany a bezpečnosti práce. Spoločnosť sa predovšetkým zaoberá komplexným riešením požiarnej bezpečnosti stavieb. Naše služby začínajú u projektovej dokumentácie a prechádzajú k dodávkam technológií aktívnych a pasívnych systémov a požiarne bezpečnostných zariadení. Samozrejmosťou je zabezpečovanie následného záručného a pozáručného servisu vyhradených požiarne bezpečnostných systémov a zariadení. Ďalšiu oblasť činnosti tvoria komplexné služby v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci formou outsourcingu. 

 

Po dvanástich rokoch pravidelného rastu a zvyšovania podielu na trhu sa naša spoločnosť v apríli 2011 transformovala na akciovú spoločnosť.

V júni 2011 spoločnosť KLIKA-BP, a.s. odkúpila časť podniku spoločnosti Tyco Fire & Integrated Solutions, s.r.o., člena koncernu Tyco (ďalej len TFIS). Táto spoločnosť zabezpečuje servisné služby a údržbu v oblasti systémov požiarnej ochrany na území Českej republiky. Súčasne bola medzi oboma spoločnosťami uzavretá zmluva o zabezpečovaní záručného servisu a opráv inštalovaných zariadení a opráv zariadení inštalovaných spoločnosťou TYCO a distribútorská zmluva produktov TYCO pre oblasť systémov požiarnej ochrany. Spol. TFIS oprávnila spol. KLIKA-BP a KLIKA-BP Slovakia na vykonávanie projektovania, revízií, kontrol, servisu a montážou stab. a polostabilných PTZ sprinklerových, vodných, hmlových, penových a plynových vyrobených / inštalovaných spol. TFIS. Rovnako na Slovensku spoločnosť KLIKA-BP Slovakia, s.r.o., ako dcérska spoločnosť KLIKA-BP, a.s., odkúpila časť podniku spoločnosti Tyco Fire & Integrated Solutions (Slovakia) s.r.o. 

SPOLOČNOSŤ KLIKA-BP, A.S. SA TÝMTO STALA JEDNOU Z NAJVÄČŠÍCH ORGANIZÁCIÍ V ČESKEJ REPUBLIKE A NA SLOVENSKU, POSKYTUJÚCA KOMPLEXNÉ DODÁVKY A SERVIS STABILNÝCH HASIACICH ZARIADENÍ. 

 

KLIKA-BP, a.s. je autorizovaným distribútorom vysokotlakového vodného hmlového hasiaceho zariadenia HI-FOG (výrobca spoločnosť Marioff Corporation Oy Fínsko, člen koncernu UTC). Zabezpečuje tiež projekciu, dodávku, montáž a servis SHZ sprinklerových, drenčerových, penových a práškových. Vyrába a zabezpečuje projekciu, dodávku, montáž a servis plynových SHZ FK-KOMPLET® a FK RACK® a zabezpečuje projekciu, dodávku, montáž a servis plynových SHZ zahraničnej výroby koncernu TYCO (FM200, NOVEC, INERGEN, CO2, N2). Zaisťuje ochranu oceľových, betónových, drevených a VZT konštrukcií nástrekom PERLIFOC, protipožiarnym obkladom PROMAT, GRENA, RIGIPS alebo KNAUF alebo protipožiarnym náterom. Vykonáva aplikácie protipožiarnych upchávok systémami HILTI, INTUMEX, PROMAT, DUNAMENTI. Outsourcing v oblasti PO a BOZP zahŕňa okrem vlastnej dozornej činnosti tiež vykonávanie revízií a servisu vecných prostriedkov požiarnej ochrany (hasiacich prístrojov a hydrantov) a vyhradených technických zariadení (tlakových, elektrických, plynových a zdvíhacích), vrátane predaja osobných ochranných pracovných pomôcok, bezpečnostných fotoluminiscenčných tabuliek apod. 

Po celú dobu svojej existencie kladie spoločnosť KLIKA-BP dôraz na komplexnosť poskytovaných služieb a činností v odbore požiarnej ochrany, požiarnej bezpečnosti stavieb a požiarnej ochrany a ochrany zdravia pri práci. 

 

Klika-BP člen Hospodářské komory České repbulikyKlika-BP člen Profesní komory požární ochrany

 

Spoločnosť KLIKA-BP, a.s. je členom Hospodárskej komory ČR 

a Profesijnej komory požiarnej ochrany (PKPO). 

 

 

MISIE

Naším poslaním je navrhovať a poskytovať produktové riešenia s dôrazom na zvýšenie kvality a šetrnosti požiarnej ochrany majetku, osôb a životného prostredia vrátane ekonomického aspektu na úsporu prevádzkových nákladov našich obchodných partnerov.

 

VÍZIA

Chceme nadviazať na tradíciu a skúsenosti a byť pre našich zákazníkov profesionálnym, spoľahlivým a silným partnerom. 

 

CIEL'

Upevniť vedúce postavenie spoločnosti na českom a slovenskom trhu a rozšíriť aktivity na ostatných zahraničných trhoch.